ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ

Εταιρεία

Στοιχεία Εταιρείας:Επωνυμία: Αλευρόμυλοι Αμανατίδη Ι.Κ.Ε. (Amanatidis Flourmills P.C.)Διακριτός Τίτλος: Αλευρόμυλοι Αμανατίδη (Amanatidis Flourmills)Έδρα: Κατσιμίδη 56, Θεσσαλονίκη, τκ 54638, Κεντρική ΜακεδονίαΑΦΜ: 801776742ΔΟΥ: Δ' ΘεσσαλονίκηςΑρ. ΓΕΜΗ: 163129104000